Aktion scen

Description:

Få tärningar

Du får alltid 3-5 tärningar i grunden om det inte finns något speciellt som spelledaren lägger till extra åt dig.

2 Från stjärntecken. (Alltid_)
1 Från Element. (Alltid_)
1 Om du har en eller flera erfarenheter. (om)
1 Om du har någon fördel som du argumenterar fram. (
om
)

Bonus Om du har fått några av Spelledaren.

Erfarenheter
Om du har en erfarenhet som passar in i detta så blir det 1T4. För varje extra erfarenhet som passar in i detta ökar tärningens nivå med ett steg till max T12. Du kan aldrig få högre tärning än så och inte mer tärningar än så. Detta är hur långt den mänskliga skickligheten kan nå.

Fördel
Välj ett av de två valda stjärntecken. Säg hur du får fördel efter det tecknet. Spelledaren godkänner mellan Godkänt = T6. Väl godkänt = T8 och Mycket väl godkänt = T10. Eller icke godkänt = ingen T alls. Om du försöker få fördel att dit vapen är förgiftat och du borde få det mot vanlig människa. Men din motståndare är en robot och kan inte bli förgiftad. Då är det icke godkänt.

Bonus
Monster har ofta bonus som att de har Enorm T10, vingar T6 och så vidare. Men du kan också få detta om du exempelvis druckit någon magisk vätska som gör dig till en jätte och så vidare. Trollstavar brukar kunna ge Bonus.

Välja stjärntecken

 1. Ni förbjuder 1 stjärntecken.
 2. Motståndet förbjuder ett stjärntecken.
 3. NI väljer ett stjärntecken som ska gestalta vad som är viktigt i scenen.
 4. Motståndet väljer ett stjärntecken som ska gestalta vad som är viktigt i scenen.

Agera

Antal ronder är lika många som antalet spelare. Varje spelare har en rond i eran valfria ordning.

Spelaren som agerar väljer ett element som han försöker vinna. Tar sina tärningar och den tärning han har i det elementet. Spelledaren avgör om han får någon fördel.

Mysteriets tärningar

Spelledaren slår de tre högsta tärningar som ligger i mysterium. Samt eventuellt någon extra om fienden har någon form av bonus tärning.

Monster kan ha bonus tärningar som Enorm T8 eller spruta eld T6.

Slå fram resultatet

Slå alla dina tärningar. Den som slog lägst antal tärningar börjar att välja tärningar.

Båda sidor ska välja 2 tärningar. Lägg ihop båda tärningarna och se vem som fick högst. Den som får högst får ta bort en av motståndarens andra tärningar som blev över.

De övriga tärningarna

0-2 av de som hittills inte använts ska läggas på elementen för att få seger. En tärning som tagits bort av motståndaren får inte läggas. Detta betyder att du kanske inte får lägga någon tärning.
Du måste lägga din högst tärning i elementet du valde. Sen om du har en tärning kvar får du lägga den vart du vill, men inte samma element.

Om du får ihop fem tärningar. Vinner slaget. Då kommer du ha en tärning över som inte används. Se det som en extra chans, en tärning som slagits om.

Seger i …

Detta system är ett One shot, one kill system. Du blir inte skadad du blir dödad (uppäten).

Varje element som ger seger så får du skada motståndet på något sätt. Du får då säga hur du skadar och så vidare. Om du säger ett sätt som inte kan skada motståndet funkar inte din attack utan studsar bort.

Om skadan fungerar är fienden dräpt och striden är eventuellt över.

Monster och stora djur kommer ofta ha bra tärningar i Eld och vara bra på att göra fysiskt våld. Vatten blockerar Eld vilket gör att monster inte kan äta upp er. Ni gömmer er eller ser inte ut att vara så goda att äta.

Eld

 1. Skada (fysiskt våld)
 2. Kontrollera området
 3. Förbjuda ett stjärntecken som används och byta ut det mot ett eld tecken
 4. Blockera seger i Sten för motståndaren

Sten

 1. Skada (genom att använda miljön eller något vapen. Kan också förstöra motståndets vapen.)
 2. Starta en bil, öppna en låst dörr, ta sig till en viktig plats.
 3. Förbjuda ett stjärntecken som används och byta ut det mot ett Sten tecken
 4. Blockera seger i Vind för motståndaren

Vind

 1. Skada (Säga något som motståndet tror, kan ljuga om motståndet frågar om just detta.)
 2. Fråga en fråga om fienden vad som helst som spelledaren måste svara “JA” eller “NEJ” på.
 3. Förbjuda ett stjärntecken som används och byta ut det mot ett Vind tecken
 4. Blockera seger i Vatten för motståndaren

Vatten

 1. Skada (hotelser, komma överens, bli vänner istället)
 2. Göma sig och fly. Eventuellt komma tillbaka och ge igen.
 3. Förbjuda ett stjärntecken som används och byta ut det mot ett vatten tecken
 4. Blockera seger i Eld för motståndaren
Bio:

Aktion scen

Levande mardröm MicrO