Levande mardröm

Vägen bort från Atlantis

Tarot

  1. Vetenskap
  2. Tornet

Drömvarelser

  • Grodor tror att människor är halvgudar. För att göra så människor får bättre ansikte i Atlantis.
  • När man åker igenom en Flux och passerar Para så får man sporer från svampar som gör att man luktar. Man luktar gott euforiskt tropiskt och sött.
  • Det finns en portal i Skuuugools gamla labb som öppnas till Eldgatan om man tänder eld på labbet.
  • Det regnar syra regn som man blir sjuk av.

Vad har hänt

Skuugol är dödad. Ormen är dödad.

Comments

MicrO

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.